Naplňování zákona o sociálně-právní ochraně dětí v praxi

Akreditováno:

MPSV: A2019/0203-SP/VP

Kapacita:

Registrace uzavřeny

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

24. října 2019

9:00 - 14:00

Doprava MHD:

Pro koho je kurz určen

Zejména pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů měst a jejich městských částí a krajských úřadů, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu dětí.

Absolvent zvýší orientaci v základech procesu vyhodnocování a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte včetně jeho přehodnocování, zdokonalí se v již osvojených postupech a řešeních a získá náhled na nové přístupy, rozvine svoje porozumění pro dynamiku týmu včetně respektu k lidské rozličnosti a individuálnosti, získá náměty pro výkon profese sociální práce.

Obsah kurzu

Vzdělávací program uvede účastníky do problematiky vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte. Program je pojat prakticky ve vztahu k naplňování ustanovení § 9, § 9a a § 10 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zvláštní důraz je kladen na inovativní přístupy v sociální práci v agendě sociálně-právní ochrany dětí (např. „mind mapping“, interdisciplinární a multidisciplinární týmovost, ohrožení dítěte x naplnění/nenaplnění zákonných podmínek pro intervenci SPOD). Výklad bude doplněn příklady z praxe oddělení SPOD v procesu aktuálních změn pojetí role orgánu SPOD.

Délka kurzu

6 hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
Pro absolventy a studenty VOŠSP
1 200 Kč
Pro veřejnost
1 700 Kč

Program

I. BLOK - ZÁKONNÉ PODMÍNKY VYHODNOCOVÁNÍ A TVORBY IPOD V PRAXI

Vymezení procesu vyhodnocování ve vztahu k ustanovením § 9 a § 9a, souhrn neopomenutelných náležitostí vyhodnocení situace dítěte a IPOD, formální stránka, provázáno s ukázkami reálných vyhodnocení zaměřených na specifické oblasti agendy SPOD (kuratela, NRP, CAN, terén). Důraz na analýzu zjištěných informací a rozhodnutí o míře ohrožení dítěte.

II. BLOK - MOŽNOSTI „MINT MAPPINGU“ V PRAXI PRACOVNÍKA SPOD

Stručný vhled do problematiky mentálních map a možností jejich využití v praxi pracovníka SPOD. Náměty na jejich využití v rámci procesu vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny včetně hodnocení rodičovských kompetencí ve vztahu k rodičovské odpovědnosti.

III. BLOK - TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE V PROCESU VYHODNOCOVÁNÍ

Interdisciplinární a multidisciplinární týmová spolupráce v procesu hodnocení situace dítěte a její výhody při rozhodování o naplnění/nenaplnění zákonných podmínek pro intervenci SPOD. Týmovost jako prostor pro větší objektivitu, profesionalitu a prevenci syndromu vyhoření.

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 24
  • Říj

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet