Náhradní rodičovství – úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR

Akreditováno:

A2019/0204-SP/PC/VP

Kapacita:

Registrace uzavřeny

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

11. února 2020

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum v Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP a sociální pracovníky sociálních službách.

Obsah kurzu

Kurz umožní účastníkům seznámení s různými formami náhradní rodinné péče v ČR (dlouhodobá pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení, poručnictví) i se specifiky (např. příbuzenská pěstounská péče). Pomocí zážitkových technik i teoretického výkladu účastníci získají náhled na problematiku náhradního rodičovství z pohledu těch, kterých se přímo dotýká (náhradní rodič, dítě svěřené do náhradní rodiny, biologický rodič, biologické dítě náhradních rodičů, doprovázející pracovník, sociální pracovník OSPOD).

Délka kurzu

8 hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
Pro absolventy a studenty VOŠSP
1 200 Kč
Pro veřejnost
1 700 Kč

Program

Téma 1- Systém náhradní rodinné péče v České republice

Téma přinese představení systému náhradní rodinné péče v České republice, seznámení se s procesem, kterým musí projít náhradní rodiče, legislativní zakotvení jednotlivých forem náhradní rodinné péče (dlouhodobá pěstounská péče, příbuzenecká pěstounská péči, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení, poručnictví).

Téma 2 - Biologická rodina – proč některé děti nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině

Výklad a prožitek účastníků přenese téma směrem k biologické rodině dětí svěřených do náhradní rodinné péče. Lektorka se bude věnovat možnému konfliktu loajality dětí vzhledem ke svým dvěma rodinám – rodině původní (biologické) a rodině náhradní. Účastníci budou seznámeni s možnými formami kontaktu mezi dítětem vyrůstajícím v náhradní rodině a jeho biologickou rodinou, s důrazem na zásady kontaktu dítěte se členy jeho biologické rodiny, které vycházejí z příkladů dobré praxe.

Téma 3 - Vztahová vazba, ztráta, trauma

Předešlý výklad a prožitek přenese účastníky kurzu směrem k tématu vztahové vazby, ztráty a traumatu. Dojde k vysvětlení teorie vzniku vztahové vazby, druhů vazby (rozdíl mezi zdravou vazbou a vazbou narušenou, typy narušené vazby), dále k vysvětlení možných směrů v péči o děti, které prožily ztrátu, tedy doporučené postupy v péči o děti s poruchou vazby.

Téma 4 - Náhradní rodina – různé formy náhradní rodinné péče

Závěrečné téma přinese vysvětlení a porovnání různých forem náhradní rodinné péče, přednosti a rizika různých forem náhradní rodinné péče, popis příprav budoucích náhradních rodičů, systém doprovázení náhradních rodičů a důležité otázky ve výchově přijatých dětí.

Máte ke kurzu dotaz?