Náhradní rodičovství – úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR

Akreditováno:

MPSV: A2019/0204-SP/PC/VP

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

23. února 2023

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP
a sociální pracovníky v sociálních službách.

Obsah kurzu

Kurz umožní účastníkům seznámení s různými formami náhradní rodinné péče v ČR
(dlouhodobá pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení, poručnictví)
i se specifiky (např. příbuzenská pěstounská péče).
Pomocí zážitkových technik i teoretického výkladu účastníci získají náhled na problematiku náhradního rodičovství z pohledu těch, kterých se přímo dotýká (náhradní rodič,
dítě svěřené do náhradní rodiny, biologický rodič, biologické dítě náhradních rodičů,
doprovázející pracovník, sociální pracovník OSPOD).

Benefity

Osvědčení

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Malé občerstvení

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
7
Pro veřejnost
2100 Kč

Program

Průběh kurzu v souvislosti se situací s COVID-19

Ano, kurz se koná i v případě omezení vládním nařízením. Váš kurz by proběhl distančně - online přes prostředí Google Meet, se kterým máme velice dobré zkušenosti, jakož
i s celým zajištěním distanční formy výuky. O změně formy kurzu Vás budeme neprodleně informovat e-mailem.

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 23
  • Úno

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet