Muzikofiletika – zážitkové a kreativní pojetí hudby ve výchově a vzdělávání

Akreditováno:

MSMT-34415/2019-1-1036

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

12. října 2021

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách
(MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného času,
metodiky prevence.

Obsah kurzu

Prožitkově orientovaný seminář základů muzikofiletiky.

Kurz seznámí účastníky se specifiky muzikofiletiky a s přehledem jednotlivých hudebních
elementů, hudebních nástrojů, hlasu a jejich působení na organismus a psychiku člověka.

Účastníci si z kurzu odnesou vlastní prožitky a zkušenosti z pestrého výběru hudebních
technik a inspiraci pro využití muzikofiletických postupů ve vlastní praxi. Vyzkouší si uplatnit
získané poznatky a zkušenosti ve vlastní tvorbě hudebně prožitkových aktivit pro své děti/žáky/klienty.

Více o Muzikofiletice se dočtete na webových stránkách lektorky.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
28
Pro veřejnost
1800 Kč

Program

Teoretická část (3 hodiny)

 • Teoretické vymezení rozdílů a hranic mezi přístupy hudební výchovy,
  muzikoterapie a muzikofiletiky.
 • Specifika muzikofiletického přístupu – prožitkové, tvůrčí a expresivní
  pojetí hudebních aktivit, reflektivní zpracování zážitků dítěte/žáka/klienta
  a jejich využití k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji.
 • Charakteristika vybraných hudebních nástrojů, jejich použití a působení
  na lidský organismus. Rozdělení nástrojů do skupin podle jejich účinků.
 • Základní poznatky o působení zvuku a hudby na organismus člověka podle
  hudebních elementů (rytmus, melodie, harmonie, ticho), hudební psychologie,
  využitelnost hudebních prožitků pro rozvoj osobnosti dítěte/žáka/klienta.

Praktická část (5 hodin)

 • Vybrané zážitkové a expresivní techniky a postupy práce s hlasem, tělem,
  rytmem, tancem. Kreativní využití vybraných hudebních nástrojů.
 • Rytmická cvičení – poznávání účinků rytmu na organismus, hra s tělem
  a na tělo (body drumming), hra na perkuse, rytmicko-pohybová cvičení.
 • Pohybová cvičení a tanec – vnímání těla, hudebně koordinační cvičení,
  kreativní využití pohybu a tance, hudebně pohybové a taneční hry.
 • Práce s hudebním příběhem a dialogem – vytváření příběhů a dialogů
  pomocí hudebních nástrojů.
 • Prostor pro vytváření vlastních postupů nebo technik účastníků, pro sdílení
  technik z vlastní praxe.
 • Relaxace – doporučení pro tvorbu relaxačních chvilek a výběr nástrojů.
 • Aplikace hudebních činností a her pro práci s různými skupinami
  dětí/žáků/klientů.
 • Prostor pro vyzkoušení vlastních postupů nebo technik účastníků,
  pro vedení skupiny.
 • Závěrečná diskuze, otázky a reflexe.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Malé občerstvení

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 12
 • Říj

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • 08. 10 - 11. 12 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet