Marketing školy

Akreditováno:

MSMT-32336/2020-4-734

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

14. prosince 2021

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem pracovníkům škol (mateřských, základních, středních,
vysokých i vyšších odborných), učilišť, gymnázií i školských zařízení, kteří se jakkoli
podílejí na marketingové strategii.

Obsah kurzu

Marketingové řízení je nedílnou součástí kvalitního managementu školy.
Jedná se o další kurz zaměřený na podporu kvalitního řízení školy v souladu
s dokumentem ČŠI – Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
na školách.

Tento nový kurz je zaměřený na marketing školy, tvorbu marketingové koncepce respektující moderní řízení školy s ohledem na cílové skupiny a na komunikační toky uvnitř školy i ve vztahu k vnějšímu prostředí, což podporuje tvorbu image školy. Zvláštní pozornost je věnována nástrojům marketingové komunikace, která napomáhá zlepšovat vztahy se zainteresovanými stranami a vytvářet tak prostředí prospěšné pro všechny zúčastněné.

Absolvent našeho kurzu porozumí provázanosti marketingu a managementu pro řízení školy, zorientuje se v analýzách prostředí a dokáže vyhodnotit jejich výsledky a navrhovat vhodná opatření. Nedílnou kompetencí je pochopení, jak vyhodnotit marketingovou komunikaci na základě doporučených kritérií a navrhovat její zlepšení. Absolvent se rovněž zorientuje v procesu přípravy efektivní komunikace v prostředí školy
a bude vědět, co jsou jednotlivá „P“ marketingového mixu včetně specifik pro oblast vzdělávání.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
36
Pro veřejnost
1950 Kč

Průběh kurzu v souvislosti se situací s COVID-19:

S ohledem na situaci s COVID-19 může kurz probíhat v bezpečné distanční formě studia, a to tak, že 4 hodiny jsou věnovány samostudiu ze studijních materiálů připravených v podobě e-learningu (Google Disk) a 4 hodiny v podobě webináře (Google Meet), kde jste seznamováni s postupnými kroky tvorby strategie a strategického plánu s řadou konkrétních příkladů z praxe. Na webináři bude prostor k diskuzi i sdílení zkušeností.

Program

Tematický blok I

1. Podstata marketingu a provázanost marketingu a managementu ve škole (2 vyučovací hodiny)

- Podstata a význam marketingu, marketingově orientovaná škola

- Marketing na vstupech a na výstupech, význam a užití pro management školy

2. Marketingové řízení (2 vyučovací hodiny)

- Podstata marketingového řízení, marketingové prostředí školy, SWOT analýza

- Cílové skupiny v prostředí školy

- Marketingová taktika – marketingový mix školy

Tematický blok II

3. Marketingová komunikace (2 vyučovací hodiny)

- Nástroje komunikačního mixu, integrovaná marketingová komunikace

- Analýza webových stránek vybraných škol

- Komunikace na sociálních sítích

4. Řízení vztahu se zákazníky v prostředí školy (1 vyučovací hodina)

- Specifika chování „zákazníka“ v prostředí školy

- Budování vztahu a loajality

5. Sdílení zkušeností, diskuse, příklady (1 vyučovací hodina)

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Příznivá cena za 8hodinový kurz

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 14
  • Pro

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
  • 08. 10 - 11. 12 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet