Kultura a klima školy – významný aspekt kvalitní školy

Akreditováno:

MSMT-21284/2020-2-511

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

23. září 2021

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení,
učitele, i pro asistenty pedagoga a další pracovníky, kteří se na kultuře a klimatu podílejí.

Obsah kurzu

Klima školy je jeden z důležitých aspektů kvalitní školy a je významným předpokladem
udržitelného úspěchu školy.

Absolvent tohoto kurzu získá vhled do východisek problematiky kultury a školního klima,
bude se orientovat v přístupech šetření aktuálního stavu ve vztahu k cílovým skupinám
a dokáže analyzovat faktory ovlivňující klima školy. Současně se naučí pracovat se zásadami tvorby etických kodexů a také provázat problematiku školního klima s Kritérii hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (ČŠI).

Pro účastníky kurzu k dispozici publikace:

PAULOVČÁKOVÁ, L. Kultura a PR vzdělávací organizace. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. ISBN 978-80-7603-165-4.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
30
Pro veřejnost
1950 Kč

Průběh kurzu v souvislosti se situací s COVID-19:

Kurzy se budou konat i v případě omezení vládním nařízením. Váš kurz by proběhl distančně - online přes prostředí Google Meet, se kterým máme velice dobré zkušenosti, jakož i s celým zajištěním distanční formy výuky. O změně formy kurzu Vás budeme neprodleně informovat.

Program

1 Východiska problematiky kultury/klimatu školy

 • Hodnoty, normy, chování a rituály, symbolika
 • Společenská odpovědnost a manažerská etika, učitelská etika
 • Etické kodexy v prostředí škol/vzdělávacích organizací
  (příklady, analýza, klíčové prvky)

2 Kultura/klima školy ve vazbě na Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

 • Kultura školy, dotazník kulturní mezery a jeho využití
 • Klima školy z pohledu žáků/studentů, rodičů, učitelů (soubor dotazníků)
 • Provázanost s vybranými oblastmi dokumentu Kritéria hodnocení podmínek,
  průběhu a výsledků vzdělávání (ČŠI)

3 Systémový přístup k řešení problematiky kultury/klimatu školy
z pohledu managementu kvalitní školy

 • Přístupy k šetření stavu kultury/klimatu školy a způsoby vyhodnocování
 • Nastavení opatření k zajištění vysoké kultury/klimatu školy a jejich zpracování
  v rámci systému managementu kvalitní školy
 • Vazba kultury/klimatu školy na PR školy

4 Sdílení zkušeností a diskuse

Benefity

Příznivá cena za 8hodinový kurz

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Studijní materiály

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Příznivá cena za 8hodinový kurz

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 23
 • Zář

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • 08. 10 - 11. 12 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet