Kultura a klima školy – významný aspekt kvalitní školy - DISTANČNÍ FORMA

Akreditováno:

MŠMT: 21284/2020-2-511

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Online

Termín:

18. března 2021

9:00 - 18:00

Doprava MHD:

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení,
učitele, i pro asistenty pedagoga a další pracovníky, kteří se na kultuře a klimatu podílejí.

Obsah kurzu

Kurz je možné využít pro doplnění certifikátů v projektu šablony.

Klima školy je jeden z důležitých aspektů kvalitní školy a je významným předpokladem
udržitelného úspěchu školy.

Absolvent tohoto kurzu získá vhled do východisek problematiky kultury a školního klima,
bude se orientovat v přístupech šetření aktuálního stavu ve vztahu k cílovým skupinám
a dokáže analyzovat faktory ovlivňující klima školy. Současně se naučí pracovat se zásadami tvorby etických kodexů a také provázat problematiku školního klima s Kritérii hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (ČŠI).

Pro účastníky kurzu k dispozici publikace:

PAULOVČÁKOVÁ, L. Kultura a PR vzdělávací organizace. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. ISBN 978-80-7603-165-4.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
30
Pro veřejnost
1950 Kč

Průběh kurzu v souvislosti se situací s COVID-19:

Naše kurzy se konají i v případě omezení vládním nařízením. Váš kurz proběhně distančně - online přes prostředí Google Meet, se kterým máme velice dobré zkušenosti, jakož i s celým zajištěním distanční formy výuky.

Program

1 Východiska problematiky kultury/klimatu školy

 • Hodnoty, normy, chování a rituály, symbolika
 • Společenská odpovědnost a manažerská etika, učitelská etika
 • Etické kodexy v prostředí škol/vzdělávacích organizací
  (příklady, analýza, klíčové prvky)

2 Kultura/klima školy ve vazbě na Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

 • Kultura školy, dotazník kulturní mezery a jeho využití
 • Klima školy z pohledu žáků/studentů, rodičů, učitelů (soubor dotazníků)
 • Provázanost s vybranými oblastmi dokumentu Kritéria hodnocení podmínek,
  průběhu a výsledků vzdělávání (ČŠI)

3 Systémový přístup k řešení problematiky kultury/klimatu školy
z pohledu managementu kvalitní školy

 • Přístupy k šetření stavu kultury/klimatu školy a způsoby vyhodnocování
 • Nastavení opatření k zajištění vysoké kultury/klimatu školy a jejich zpracování
  v rámci systému managementu kvalitní školy
 • Vazba kultury/klimatu školy na PR školy

4 Sdílení zkušeností a diskuse

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Z bezpečí domova

Lze financovat ze šablon

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 18
 • Bře

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet