Komplexní práce s klienty v domovech se zvláštním režimem

Akreditováno:

MPSV: A2019/0716-SP/PC

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

10. prosince 2019

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101 - Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště zahradní město

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří pracují nebo chtějí pracovat v Domově se zvláštním režimem či v sociálních službách, které pracují s klienty s duševním onemocněním, alzheimerovou chorobou a demencí.

Absolvent kurzu bude mít přehled o nejčastějších diagnózách uživatelů v Domově se zvláštním režimem, bude mít základní vhled do komunikace s těmito uživateli. Bude se orientovat v pravidlech péče o uživatele s Alzheimerovou demencí a seznámí se s metodami preterapie a reminiscence.

Obsah kurzu

Účastníci získají vhled do nejčastějších diagnóz uživatelů služby v Domovech se zvláštním režimem a pravidel péče o osoby s Alzheimerovou chorobou. Seznámí se se způsoby komunikace s cílovou skupinou a s doporučenou komplexní péčí o ni. Účastníci získají základní informace o metodách preterapie a reminiscence.

Délka kurzu

8 hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
Pro absolventy a studenty VOŠSP
1 000 Kč
Pro veřejnost
1 500 Kč

Program

Domov se zvláštním režimem

  • Vymezení DZR dle zákona č. 108/2006 Sb.
  • Typy uživatelů v DZR a jejich nejčastější diagnózy

a) poruchy autistického spektra – dětský autismus

b) schizofrenie

c) vigilní koma

d) demence

Druhy demence, Alzheimerova choroba - popis, rizika

  • Demence

a) demence vaskulární

b) demence alkoholická

c) demence alzheimerova

  • Alzheimerova choroba

a) popis, rizikové faktory

b) stupně ACH

c) léčba

d) prevence – kognitivní cvičení

Komunikace a pomůcky

a) alternativní + pomůcky

b) specifika komunikace s uživateli s ACH

Pravidla péče o klienty s Alzheimerovou chorobou

a) péče v oblasti hygieny, WC, inkontinence

Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou

a) oblékání

b) stravy, alternativní přísun potravy

c) přesuny, ochrana proti pádům

Vymezení rizik

Pravidla, jak postupovat, pokud má uživatel s ACH problém s:

a) depresemi

b) agresí

c) spánkem

d) jídlem

e) touláním, útěky, blouděním

Terapie a preterapie pro klienty v Domově se zvláštním režimem

Terapie a styly práce s klienty v DZR

a) Preterapie

Pojem preterapie, úvod k této metodě, přínos pro klienty DZR

b) reminiscenční terapie

Pojem reminiscence, přínos pro klienta, rizika reminiscenční terapie, metody reminiscence.

Reminiscenční terapie

Druhy reminiscence, reminiscenční skupiny, kreativní metody reminiscence, předpoklady pro výkon reminiscenčního asistenta, přínos reminiscence pro uživatele s demencí, rady jak s touto technikou začínat v DZR.

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 10
  • Pro

Start výuky


Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 14. 02 -
  • Kurz je obsazen, registrujte se jako náhradník

Dopady konfliktních rozvodů na děti
  • 15. 01 - 16. 01 2020
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet