Jak zastavit násilí v rodinách – způsoby práce a komunikace s agresorem

Akreditováno:

MPSV: A2021/1120-SP

Kapacita:

Registrace uzavřeny

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

24. listopadu 2022

9:00 - 14:30

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat
s tematikou domácího nasilí. Kurz využijí tedy pracovníci OSPOD, sociální kurátoři a pracovníci
v neziskových službách.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními přístupy, které ve své praxi mohou využít
k efektivnějšímu zvládání komunikace a práce s agresorem v systému domácího násilí.
Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s možnostmi konkrétní pomoci k zastavení
domácího násilí v rodinách prostřednictvím speciálních technik a komunikace, což je stále
při výkonu sociální práce s rodinou opomíjená oblast. Práce s těmito rodinami, kde se stalo
násilí součástí života, má svá specifika, jež je třeba respektovat. Seminář představí užitečné
postupy při navázání vztahu s klientem, postupy pro zmapování jeho situace, ale také například
pro vytvoření vhodné atmosféry. Praktická část je zaměřena zejména na podporu a rozvoj
komunikace při práci s agresorem, ale také na kroky vedoucí k motivaci i přípravě klienta
na změnu jeho chování.

Benefity

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Malé občerstvení

Délka kurzu

6 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
49
Pro veřejnost
2100 Kč

Program

Průběh kurzu v souvislosti se situací s COVID-19

Ano, kurz se koná i v případě omezení vládním nařízením. Váš kurz by proběhl distančně - online přes prostředí Google Meet, se kterým máme velice dobré zkušenosti, jakož
i s celým zajištěním distanční formy výuky. O změně formy kurzu Vás budeme neprodleně informovat e-mailem.

Máte ke kurzu dotaz?