FUNDRAISING pro neziskové organizace

Kapacita:

Kurz je obsazen, registrujte se jako náhradník

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

3. března 2020

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum v Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro osoby, které chtějí rozšířit a získat kompetence pro vyjednávání se sponzory a dárci s cílem získat finanční a nefinanční dary pro svou organizaci.

Kurz je určen těm, kteří v jakémkoliv rozsahu vykonávají činnost fundraisera, uvažují o této pozici nebo chtějí rozvinout své komunikační schopnosti.

Z důvodu nastavení fundraisingu jako přirozené součásti strategie organizací je kurz vhodný pro ředitele a vedoucí pracovníky organizaci.

Obsah kurzu

Tento interaktivní kurz je zaměřen na oblast dárcovství. V jeho rámci se účastníci zorientují ve fundraisingových metodách a konceptu fundraisingu jako dlouhodobé a systematické činnosti, která by měla být přirozeně integrována do strategie organizace.

Účastníci se seznámí se s variantami pro tvorbu a aktualizaci databáze dárcům a s metodikou jejich oslovování. Získají několik komunikačních technik zaměřených na uzavírání dohod, trvání na těchto dohodách a poskytování zpětné vazby.

Součástí kurzu je také nácvik komunikačních dovedností, kde budou mít účastníci možnost uvedené komunikační techniky vyzkoušet v praxi. Získají tak zpětnou vazbu, která poskytne informaci pro identifikaci silných stránek v komunikaci a pro rozvoj těch slabších.

Na kurz je možné navázat workshopem zaměřeným na prohloubení a trénink dovedností získaných na kurzu Fundraisingu, který se uskuteční dne 7. 4. 2020.

Délka kurzu

8 hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
 
Náhradník
 

Program

 • východiska fundraisingu, etický rozměr
 • profil fundraisera, jeho dovednosti, osobnost
 • stanovení cílů komunikace a obsahu a jednotlivých kroků nutných pro úspěšné jednání
 • verbální a neverbální komunikace
 • komunikační strategie zaměřená na vztahy s donátory a na výsledek v podobě získání daru
 • získat schopnost efektivních „zásahů” v obtížnějších komunikačních situacích
 • získání nových a udržení stávajících sponzorů a dárců
 • varianty spolupráce s dárci v oblasti nefinanční podpory
 • charakteristiky a cíle telefonické a e-mailové komunikace
 • motivace donátorů a budování dlouhodobého vztahu
 • prezentace neziskové organizace a projektového záměru

Součástí kurzu je komunikační trénink. Účastníci mají možnost si v modelových situacích vyzkoušet získané poznatky v praxi a okamžitě tak vyhodnocovat jejich výhody a rizika.

Máte ke kurzu dotaz?

Kategorie

Sdílet