Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD - HYBRIDNÍ FORMA

Akreditováno:

MPSV: A2021/1384-SP/VP

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

12. prosince 2023 - 13. prosince 2023

9:00 - 13:30

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!


Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou
zabývají.
Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany
dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a orgánu sociálně právní
ochrany dětí.

Obsah kurzu

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!


Kurz nabízí účastníkům základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany
dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a OSPODu, a to se zaměřením
na stále vzrůstající počet falešných oznámení a křivých obvinění. Účastníci se seznámí
s dobrou praxí a základními postupy OSPODu při řešení tohoto jevu v součinnosti s Policií ČR.
Získají vhled do průběhu trestního řízení, postupu při řešení falešných oznámení a křivých
obvinění. Rozšíří si vědomosti o úloze OSPOD a orgánů činných v trestním řízení
(důkazní prostředky, vedení výslechu, sekundární viktimizace oběti...). Kurz je také
zaměřen na problematiku práce s oběťmi trestných činů, zmocněnců a důvěrníků
a celkovou změnu postavení oběti v trestním řízení, kterou přinesl zákon o obětech
trestných činů č. 45/2013 Sb.

Obecným cílem vzdělávacího programu je zvýšení odborných kompetencí v této problematice
u pracovníků OSPOD. Kurzem budou provázet dva lektoři, odborník na OSPOD a zkušený
policista. Kurz bude doplněn filmovými projekcemi, které budou sloužit jako modelové
situace a praktické ukázky práce policie při řešení sexuálních násilných trestních činů
na dětech. Kurz bude také doplněn řadou kazuistik.

V ceně kurzovného je drobné občerstvení (bageta/sendvič, káva, čaj, mléko).

Benefity

Akreditace MPSV

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

I z pohodlí domova

Občerstvení: k dispozici bude káva, čaj, mléko a slaný snack

Délka kurzu

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!


10 výukových hodin

V případě nízkého počtu účastníků bude kurz převeden do online formy, v tomto případě obdržíte neprodleně informaci o změně (v případě zájmu o prezenční formu).

V případě zvolení možnosti účastnit se kurzu online, bude vám odkaz na připojení se ke kurzu zaslán na vámi uvedenou emailovou adresu v dostatečném předstihu.

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
52
Pro veřejnost
2600 Kč

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!

Program

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 11
  • Pro

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

  • 12
  • Pro

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

  • 13
  • Pro

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Sdílet