Žáci s dominantní poruchou chování a emocí v současné inkluzívní škole - dvoudenní kurz

Akreditováno:

MSMT-6232/2022-2-273

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

7. prosince 2022 - 8. prosince 2022

9:00 - 14:00

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům škol a školských zařízení.

Absolvent programu si zvýší kompetence v oblasti problematiky žáků s dominantní poruchou chování a emocí v současné inkluzivní škole. Záměrem programu je nejen získání či rozšíření vědomostí, ale také osobní prožitek a vzhled do souvisejících příčin, vlivů a následků této problematiky, a seznámení se s možnostmi pomoci a podpory těmto žákům, jejich rodinám, ale i pedagogům.

Obsah kurzu

Problematika žáků s poruchami chování a emocí je v běžných školách čím dál aktuálnější a naléhavější. Vzdělávací program je obsahově koncipován velice prakticky, tak aby účastníky vedl nejen k získání nových vědomostí v oblasti práce se žáky s dominantní poruchou chování a emocí, ale také k zamyšlení nad zaujímanými postoji učitelů a spolužáků těchto dětí.

Součástí programu je práce s myšlenkovou mapou v otázkách vlivů a jejich podílů na vývoj dítěte, seznámení s možnostmi prevence a odklonu od nevhodného výchovného vedení v rodině, ale i ve škole a s možnostmi intervence. Významnou částí kurzu je aktuální „bolest“ současného školství, téma narušených vztahů mezi spolužáky, které mohou vyústit v šikanu či kyberšikanu.

Program je postaven na praktických příkladech z bohaté praxe lektora, která je podpořena filmovou projekcí a praktickými cvičeními s účastníky, včetně konkrétního využití Bálintovské skupiny. Praktická cvičení, vztahující se k nahlížení tématu narušených vztahů, budou také zaměřena na možnost vlastního prožitku s následným metodickým vysvětlením.

Benefity

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Délka kurzu

12 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
54
Pro veřejnost
2250 Kč

Program

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 7
  • Pro

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

  • 8
  • Pro

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Sdílet