Základy projektové práce ve výuce

Akreditováno:

MŠMT: 15546/2018-2-485

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, ZŠ,
výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti
pedagoga, případně nepedagogický personál.

Obsah kurzu

Kurz seznamuje účastníky se základními principy projektové práce a s procesy
projektového plánování a řízení, které mohou být užitečné jak při přípravě a vedení
výukových projektů, tak při jejich podílení se na projektech školy nebo sociální skupiny.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Cílem kurzu je seznámení s projektovým řízením a projektovou prací jako takovou.
Učitelé si v něm sami vyzkouší jednotlivé fáze řízení projektu ve všech relevantních
rozměrech (s respektováním metodiky Prince2).
Naučí se poznat, kdy je projekt vhodný, jak ho dobře zadat, připravit, naplánovat a vyhodnotit.
Kurz je užitečný i pro vlastní účast pedagogů na rozvojových projektech školy.

Základy projektového řízení na konkrétním příkladu – společné naplánování projektu.

Tvorba zadání projektu – rozdíl mezi účelem a výstupem projektu, definice kvality výstupu
a vymezení hranic, předprojektová příprava, potřebnost projektu, možnosti získání informací,
kritická analýza zdrojů.

Příprava projektového záměru – specifikace obsahu a rozsahu projektu, volba různých metod
řešení, příprava postupu prací, harmonogramu a rozpočtu v závislosti na pracovními týmu,
rizicích a nákladnosti zvoleného řešení.

Příprava plánu projektu na základě projektového záměru – nastavení sledování postupu
projektu, milníky, výstupy a hodnocení jejich kvality. Řešení změn v projektu. Nastavení
způsobu předávání výstupů projektu a jeho vyhodnocení.

Příprava vyhodnocení projektu na základě zadání a projektového záměru – význam
vyhodnocení projektu, různé pohledy na projekt, různé metody hodnocení a vazba hodnocení
na zadání, přípravu a realizaci projektu.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet