Specifika inkluze žáků se znevýhodněním v oblasti psychiky, zvýšenou citlivostí a mimořádným nadáním

Akreditováno:

MŠMT: 15546/2018-2-485

Pro koho je kurz určen

Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, od MŠ až po VOŠ

Obsah kurzu

Kurz Specifika inkluze žáků, a to se znevýhodněním v oblasti psychiky, zvýšenou citlivostí
a mimořádným nadáním je zaměřen na náročnou, na vyšším stupni škol stále častější oblast
žáků s "neviditelným" znevýhodněním. Kurz je jedním z prvních takových kurzů v republice.

Situace dětí s mimořádným nadáním je složitá. Jejich nadání by jim mělo poskytovat výhodu,
běžné podmínky a normální nároky, ale neposkytují prostor ani motivaci pro rozvoj jejich
mimořádných schopností. Včasná identifikace a vhodné vedení těchto žáků může pomoci
předcházet frustraci, ztrátě motivace i kázeňským problémům a podpořit rozvoj zdravé
osobnosti.

Kurz je vhodný pro doplnění certifikátů v projektu šablony.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

 • Identifikace specifik skupiny žáků se znevýhodněním v oblasti psychiky
  např. žáků se zkušeností s panickými atakami (jejich specifika, identifikace),
  diskuse nad možnostmi podpory protektivních a eliminace rizikových faktorů.
 • Žáci se zvýšenou citlivostí a s mimořádným nadáním, jejich specifika, projevy,
  identifikace, možnosti podpůrných opatření, podpory protektivních
  a eliminace rizikových faktorů.
 • Diskuse nad odlišnostmi a podobnostmi dalších skupin studentů
  ohrožených sociálním vyloučením.
 • Kazuistika sociální exkluze a zdařilé inkluze v rámci holistického přístupu.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet