Sociálně ekologický model inkluze

Akreditováno:

MŠMT: 15546/2018-2-485

Pro koho je kurz určen

Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, od MŠ až po VOŠ.

Obsah kurzu

Účastníci se seznámí se základními principy sociálně ekologického modelu inkluze.
Dostanou možnost se zamyslet nad smyslem inkluze z pohledu žáků, rodičů,
spolužáků i dalších zainteresovaných osob, seznámí se s různými příklady z praxe,
uvědomí si, jaký je rozsah skupin osobností ohrožených sociálním vyloučením
a uvědomí si, jaké protektivní faktory běžně využívají nebo využívat mohou.

Kurz je vhodný pro doplnění certifikátů v projektu šablony.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

 • Dopady předcházející integrace, konkrétní příklady, dopady exkluze
  v rámci sociálně ekologického modelu, konkrétní příklady.
 • Identifikace různých typů osobností ohrožených sociálním vyloučením.
  Shrnutí, doplnění a potom vysvětlení možných způsobů detekce
  osob ohrožených sociálním vyloučením.
 • Identifikace zájmů zainteresovaných osob (interaktivní cvičení),
  smysl inkluze v rámci sociálně ekologického modelu.
 • Identifikace a hledání způsobů podpory, protektivních faktorů
  a eliminace rizikových faktorů u jedinců s různými speciálními
  vzdělávacími potřebami (týmová spolupráce a společné shrnutí a doplnění).

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet