Provázání projektů s učivem a hodnocením žáků

Akreditováno:

MŠMT: 15546/2018-2-485

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ,
případně ZŠ, výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zařízení,
asistenti pedagoga, případně nepedagogický personál.

Obsah kurzu

Kurz účastníkům poskytne informace, nástroje a metody pro propojení projektového
způsobu práce s obsahem vyučované látky a technikami, jak zajistit naplnění výukových cílů.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Kurz je zaměřen na konkrétní možnosti provázání projektové práce s odbornými předměty
a průřezovými kompetencemi žáků.
Absolventi budou schopni naplánovat vlastní projekt pro svoje žáky, a přitom maximálně
využít jednotlivé fáze řízení projektu pro rozvoj vhodných kompetencí nebo znalostí.

Definice výukových cílů projektu, provázání zadání projektu na cílové znalosti studentů.
Diskuse různých typů školních projektů a jejich využití v konkrétních předmětech
oborech a věku žáků.

Různé přístupy podpory týmu pedagogem při jednotlivých fázích projektu:

 • Zahájení projektu – Různé přístupy a posouzení kvality nastavení
  pracovního projektového týmu.
  Využití samotné projektové práce s lidmi v různých
  předmětech a průřezových kompetencích.
 • Plánování projektu – Jak poznat dobře naplánovaný projekt,
  jak posoudit kvalitu harmonogramu.
  Jak využít plánování projektu ve výuce a rozvoji kompetencí.
 • Finanční řízení projektu – Jak pracovat s rozpočtem,
  jak odhadovat náklady, řídit finanční rizika a sledovat
  čerpání rozpočtu projektu (pokud je relevantní).
  Jak využít finanční řízení projektu v jednotlivých předmětech.
 • Výstupy – Jak řídit kvalitu a zajistit dosažení výsledků,
  které budou co nejvíce v souladu se vzdělávacími cíli.
  Vazba realizace do zadání a hodnocení projektů.
 • Vyhodnocení projektu – Jak využít vyhodnocení projektu
  k hodnocení a současně posílení motivace žáků,
  jak využít samotný proces hodnocení ke shrnutí učiva,
  zdůraznění relevantních témat a doplnění případných mezer.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet