Projektové řízení bez stresu a konfliktů - "Než projekt začne"

Akreditováno:

MŠMT: 15546/2018-2-485

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ,
případně ZŠ, výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zařízení,
asistenti pedagoga, případně nepedagogický personál.

Obsah kurzu

Jedná se o jakýsi rychlokurz projektového řízení. Zabývá se především předprojektovou
přípravou, postihuje přitom ale všechna důležitá hlediska a kroky nezbytné k realizaci
projektu. Umožňuje tak pochopit význam jednotlivých fází projektu a významu jeho
parametrů pro to nejdůležitější – jeho budoucí úspěch.
Absolventi kurzu by měli rozumět smyslu jednotlivých kapitol v žádostech o granty
nebo projekty financované z různých fondů a měli by být schopni projekty připravovat.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Diskuse postojů a významu projektové výuky nebo projektů obecně v jejich praxi.
Potřeba standardizovaného přístupu – metodiky řízení projektů a přínosy jejího zavedení.
Proces projektového řízení – životní cyklus projektu a jeho význam pro úspěch projektu.

Základy projektového řízení na konkrétním příkladu:

 • Jak získat dostatečně kvalitní zadání projektu,
  Rozdíl mezi účelem a výstupem projektu, cíle projektu
  a základní předpoklady úspěchu, vymezení hranic kvality.
  Předprojektová příprava, potřebnost projektu, možnosti
  získání informací, kritická analýza zdrojů.
 • Příprava projektového záměru.
  Specifikace obsahu a rozsahu projektu,
  volba a porovnání různých přístupů k řešení.
  Odhad pracnosti pro potřeby projektového záměru,
  možnosti odhadu rozpočtu nákladů pro potřeby
  projektového záměru, jejich omezení a rizika.
  Posouzení rizik projektu, odhad jejich dopadu
  a možností ošetření.
  Možnosti porovnání projektových záměrů,
  diskuse porovnání různých strategií.
 • Výběr a porovnání projektů.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet