Projektové řízení bez stresu a konfliktů - "Jak se v projektu dobře zařídit"

Akreditováno:

MŠMT: 15546/2018-2-485

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ,
případně ZŠ, výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských
zařízení, asistenti pedagoga, případně nepedagogický personál.

Obsah kurzu

Kurz nabízí pochopení smyslu a základních procesů projektového řízení. Při společném
plánování projektu si účastníci vyzkouší nastavení různých parametrů projektu,
uvědomí si jejich význam a vazby mezi nimi. Absolventi by měli být schopni lépe projekty
plánovat, řídit, nebo být spolehlivými členy projektových týmů.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

 • Zavedení základních pojmů – trojimperativ úspěšného projektu,
  řešení odchylek, změna na projektu.
 • Rozklad výstupů projektu, definice a způsob hodnocení kvality výstupů,
  vytvoření pracovních balíčků.
 • Složení projektového týmu, role a zodpovědnosti,
  organizace práce přizpůsobená velikosti a struktuře výstupů projektu,
  organizace práce a složení týmu.
 • Odhad pracnosti a tvorba realizovatelného harmonogramu prací.
 • Tvorba a řízení rozpočtu projektu, práce s rezervami,
  různé strategie financování, vazba na projekty z fondů, případně z grantů.
 • Návrh a smysl komunikačního plánu projektu, nastavení reportingu projektu.
 • Smysl procesů řízení odchylek a řízení změn.
 • Vyhodnocení projektu, jeho ukončení, smysl závěru projektu pro další práci týmu.
 • Závěrečný test znalostí, společná reflexe,
  vyhodnocení práce a krátká motivační diskuse využití získaných znalostí ve výuce.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet