Právní minimum pro sociální pracovníky v ambulantních a pobytových zařízeních pro seniory - dvoudenní kurz

Akreditováno:

A2017/0385-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Určeno pro sociální pracovníky pracující v ambulantních a pobytových zařízeních pro seniory, kteří splnili podmínky vzdělání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kurz je vhodný i pro zdravotní sestry a zdravotnický personál.

Obsah kurzu

Dvoudenní vzdělávací kurz Právní minimum pro sociální pracovníky v ambulantních
a pobytových zařízeních pro seniory nabídne účastníkům kurzu prohloubení znalostí
trestního práva procesního hmotného a práva medicínského. Kurz je zaměřen na
propojení právních norem, týkajících se cílové skupiny klientů - seniorů,
kteří se díky sociální situaci (kam patří i jejich zdravotní stav) mohou dostat do
podmínek, kdy potřebují pomoc např. ve formě poradenství, což je nedílnou
pracovní náplní činnosti sociálních pracovníků. Cílem kurzu je na základě
prezentací, diskuse a příkladů z praxe se zaměřit na situace, se kterými se účastníci
kurzu v praxi setkají a nabídnout možností řešení a postupů. Dílčím cílem je
prohloubení znalostí z oblasti práva, určitou formou ochrany pro sociální
pracovníky, předcházení určitým situacím.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

16 výukových hodin - dvoudenní kurz

Přednášející

Program

 • Trestní právo hmotné a procesní
 • Základy trestní odpovědnosti
 • Okolnosti vylučující protiprávnost
 • Druhy trestních sankcí
 • Ochranná opatření
 • Trestné činy proti životu a zdraví
 • Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti
 • Nepřekažení a neoznámení trestného činu
 • Domácí násilí a týrání páchané na seniorech
 • Vymezení základní terminologie v tématu domácí násilí a týrání páchané na seniorech
 • Právní aspekty v tématu domácí násilí a týrání seniorů
 • Trestní právo procesní
 • Postup před zahájením a po zahájení trestního stíhání
 • Poškozený, obviněný, obžalovaný
 • Průběh trestního řízení
 • Povinnost vypovídat jako svědek a podat vysvětlení a povinná mlčenlivost
 • Medicínské právo
 • Právní předpisy upravující problematiku medicínského práva
 • Komunikace lékaře s pacientem
 • Informovaný souhlas/nesouhlas s lékařským výkonem, reverz
 • Poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta
 • Dříve vyslovená přání pacienta

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet