Inkluze bez rozpaků

Akreditováno:

MSMT- 22451/2017-2-863

Pro koho je kurz určen

Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, od MŠ až po VOŠ.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen především na překonání rozpaků a nejistoty celého pedagogického sboru,
případně nepedagogických pracovníků školy, v běžné komunikaci se studenty s různým
typem postižení. Kurz probíhá přímo pod vedením mladých lidí s různým typem zdravotního
nebo smyslového postižení. Možnost prakticky si vyzkoušet různé situace z běžného života
studenta se znevýhodněním přímo v prostorách školy, zažít jeho pocity, tj. propojení pohybu,
emocí a vzdělávání - může být i netradiční formou stmelování týmu a motivace k dalšímu
poznávání. Kurz je součástí cyklu "Společně 24h", cílem je podpořit učitele v zapojování
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné výuky i komunity školy.

Kurz je možné absolvovat samostatně nebo v rámci cyklu Společně 24h.

Kurz je vhodný pro doplnění certifikátů v projektu šablony.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Praktický blok: Specifika kvality života osob se zrakovým postižením.

 • Mobilita a sebeobsluha studenta - Pohyb poslepu v prostorách školy – orientace
  s orientační nebo signální holí, její omezení a možnosti, popis cesty nevidomému
  nebo slabozrakému studentovi. Pomoc a doprovázení, role průvodce nebo vodícího psa.
  Poznávání předmětů, běžná sebeobsluha, orientace na stole.
 • Komunikace a učení - Braillovo písmo, jeho základy, možnosti kombinace s elektronikou.
  Práce s tištěným textem a jeho omezení. Práce s běžnou výpočetní technikou ve škole.
  Využití hmatových modelů a map pro běžnou výuku.
 • Zábava a volný čas - Audio přepis u filmů. Běžné hry poslepu. Sporty pro nevidomé.
  Kultura a památky se zrakovým postižením.
 • Praktický blok: Specifika kvality života osob s tělesným postižením.
 • Mobilita a sebeobsluha - Pohyb na ortopedickém vozíku v prostorách školy.
  Běžná sebeobsluha při pohybovém omezení. Využití asistenta nebo asistenčního
  psa pro sebeobsluhu studenta.
 • Komunikace a učení - Možnosti ovládání počítače s omezením pohybu.
  Možnosti komunikace při jejím omezení. Psaní a sdílení poznámek.
 • Zábava a volný čas - Sporty, tanec, kultura s tělesným omezením.
 • Praktický blok: Specifika kvality života osob se sluchovým postižením.
 • Mobilita a sebeobsluha - Využití vibrací a světelných signálů.
  Sluchadla, implantáty, jejich funkce a omezení.
 • Komunikace - Znakový jazyk, práce s tlumočníkem ve třídě.
  Odezírání, jeho podmínky a omezení. Český jazyk jako cizí jazyk
  pro neslyšícího studenta. Telefonování, využití internetu a mobilních zařízení.
 • Zábava a volný čas - Tlumočená hudba. Titulky pro neslyšící. Sporty a hry.
 • Reflexe a utřídění informací.
 • Shrnutí a zdůraznění pocitů z vyzkoušených situací a jejich význam
  pro zapojení žáka se ZP do školy, zdůraznění možností překonávání bariér
  a kompenzace postižení.
 • Shrnutí poznatků a upřesnění typologie postižení a jejich provázání na školní praxi,
  možnosti rozšíření a aplikace znalostí na jiné typy a závažnost zdravotního postižení –
  výuka, samostatné studium, mimoškolní aktivity.
 • Zaměření pozornosti na podporu protektivních a eliminace rizikových
  faktorů u osob se znevýhodněním v oblasti zdraví, např. v oblasti motoriky,
  zraku, sluchu.
 • Diskuse potřeb jednotlivých zainteresovaných skupin a možností jejich balancování.
 • Společná diskuse možností uplatnění žáků s postižením v životě a dopadů
  na jejich směrování ve výuce.
 • Společná formulace základních zásad pro úspěšnou inkluzi (řízená diskuse).

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet