FUNDRAISING pro neziskové organizace

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro osoby, které chtějí rozšířit a získat kompetence
pro vyjednávání se sponzory a dárci s cílem získat finanční
a nefinanční dary pro svou organizaci.

Kurz je určen těm, kteří v jakémkoliv rozsahu vykonávají činnost fundraisera,
uvažují o této pozici nebo chtějí rozvinout své komunikační schopnosti.

Z důvodu nastavení fundraisingu jako přirozené součásti strategie
organizací je kurz vhodný pro ředitele a vedoucí pracovníky organizaci.

Obsah kurzu

Tento interaktivní kurz je zaměřen na oblast dárcovství. V jeho rámci se účastníci
zorientují ve fundraisingových metodách a konceptu fundraisingu jako dlouhodobé
a systematické činnosti, která by měla být přirozeně integrována do strategie organizace.

Účastníci se seznámí se s variantami pro tvorbu a aktualizaci databáze dárcům a s metodikou
jejich oslovování. Získají několik komunikačních technik zaměřených na uzavírání dohod,
trvání na těchto dohodách a poskytování zpětné vazby.

Součástí kurzu je také nácvik komunikačních dovedností, kde budou mít účastníci možnost
uvedené komunikační techniky vyzkoušet v praxi. Získají tak zpětnou vazbu, která poskytne
informaci pro identifikaci silných stránek v komunikaci a pro rozvoj těch slabších.

Na kurz je možné navázat workshopem zaměřeným
na prohloubení a trénink dovedností získaných na kurzu Fundraisingu

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

 • východiska fundraisingu, etický rozměr,
 • profil fundraisera, jeho dovednosti, osobnost,
 • stanovení cílů komunikace a obsahu
  a jednotlivých kroků nutných pro úspěšné jednání,
 • verbální a neverbální komunikace,
 • komunikační strategie zaměřená na vztahy
  s donátory a na výsledek v podobě získání daru,
 • získat schopnost efektivních „zásahů”
  v obtížnějších komunikačních situacích,
 • získání nových a udržení stávajících sponzorů a dárců,
 • varianty spolupráce s dárci v oblasti nefinanční podpory,
 • charakteristiky a cíle telefonické a e-mailové komunikace,
 • motivace donátorů a budování dlouhodobého vztahu,
 • prezentace neziskové organizace a projektového záměru.

Součástí kurzu je komunikační trénink. Účastníci mají možnost si v modelových situacích
vyzkoušet získané poznatky v praxi a okamžitě tak vyhodnocovat jejich výhody a rizika.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Kategorie

Sdílet