Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Sociálně ekologický model inkluze

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Účastníci se seznámí se základními principy sociálně ekologického modelu inkluze. Dostanou možnost se zamyslet nad smyslem inkluze z pohledu žáků, rodičů, spolužáků i dalších zainteresovaných osob.

  • Začátek kurzu: 31. května 2019
  • Volná místa: 20
  • Cena od: 1 900 Kč
Více informací

Inkluze bez rozpaků

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz je zaměřen především na překonání rozpaků a nejistoty celého pedagogického sboru, případně nepedagogických pracovníků školy, v běžné komunikaci se studenty s různým typem postižení. Kurz probíhá pod vedením mladých lidí s různým typem postižení.

  • Začátek kurzu: 14. června 2019
  • Volná místa: 20
  • Cena od: 2 500 Kč
Více informací

Specifika inkluze žáků se znevýhodněním v oblasti psychiky, zvýšenou citlivostí a mimořádným nadáním

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz Specifika inkluze žáků, a to se znevýhodněním v oblasti psychiky, zvýšenou citlivostí a mimořádným nadáním je zaměřen na náročnou, na vyšším stupni škol stále častější oblast žáků s "neviditelným" znevýhodněním. Kurz je jedním z prvních takových.

  • Začátek kurzu: 21. června 2019
  • Volná místa: 20
  • Cena od: 1 900 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání. Při realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky spolupracujeme s Ing. Jaroslavou Hockou.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.